Als vrijwilliger ben je van onschatbare waarde in ons ziekenhuis en help je mee de patiënten, bezoekers en personeel te ondersteunen.
Als vrijwilliger of buddy kan je ondersteuning bieden aan verscheidene departementen in het ziekenhuis (verpleegkundig, logistiek, technisch, administratie, aankoopdienst,...). Vrijwilligers die helpen in de ondersteuning van patiënten noemen we een zorgbuddy.
Om te weten waar je best tot je recht kan komen, zouden we je willen vragen om volgende enquête in te vullen.

Question Title

* 1. Hoe zou je zichzelf omschrijven? Meerdere antwoorden kunnen aangevinkt worden.

Question Title

* 2. Welke taken zou je graag uitvoeren? Meerdere antwoorden kunnen aangevinkt worden.

T